تندیس حاج محمد خادم در ورودی بازاربزرگ کفاشان تبریز برای همیشه ماندگار شد

تندیس پیشکسوت کفاشان دستدوز تبریز وموسس چرم سی سی در ورودی بازر بزرگ کفاشان تبریز واقع در تبریز میدان دانشسرا مجتمع جواهر " ورودی بازار بزرگ کفاشان تبریز" برای همیشه مانگار شد.

ادامه مطلب →

با طوفان آمدند و در آرامش برگشتند

بناا به گزارش خبرنگار ما « بازار724» کاروان سیاحتی و تفریحی دانشگاه سراسری سمنان متشکل از خانواده های شهداء و ایثتارگران

ادامه مطلب →

مسافرت خانواده شهداء و ایثارگران هیئت علمی دانشگاه سراسری سمنان به استان آذربایجان شرقی

مسافرت خانواده شهدائ وایثارگران هیئت علمی دانشگاه سمنان به استان آذربایجان شرقی

با طوفان آمدند ودر آرامش برگشتند

ادامه مطلب →

خواص تغذیه ای و درمانی انجیر : تهیه و تنظیم کننده لیلا صالحی

ادامه مطلب →

افتتاح پرواز مستقیم تبریز هامبورگ

ادامه مطلب →